Day: November 30, 2016

Paradokset e jetës!

Sot kemi shumë diploma pak dituri, shumë ekspert por edhe shumë probleme, shumë intelektual por pak racionalitet, shumë mjeksi të zhvilluar por pak shëndet dhe shumë sëmundje. Kemi shtëpi të…