bka-shoqata-ana-malitBKA dhe Shoqata Shqiptaro-Amerikane Ana Malit në New York më datë 30.08.2015 më fillim në ora 20:00 në një ceremoni solemne do të hapin zyrën e përbashkët në qendër në Katërkollë.

Poashtu do të nënshkruhet memorandumi i përbashkët i bashkëpunimit ndërmjet BKA-së dhe Shoqatës Ana Malit – New York.

Hapja e zyrës dhe nënshkrimi i memorandumit ka si synim ndërlidhjen e  veprimtarive të ndryshme diasporë – vendlindje, ofrimin e ekspriencave, ndihmesën në  hartimin dhe implementimin e projekteve të përbashkëta, të drejtën e përfaqësimit,  thellimin e bashkëpunimit në fushat ekonomike, turizmit,  politike,  kulturës, sportit, bujqësisë,  biznesit, njofton shërbimi për marëdhënie më publikun.

Nëpëmjet kordinatorit të zyrës diaspora do jetë më afër vendlindjes dhe vendlindja do jetë përherë më diasporën.

 

By admini