Plazhi-vogel-nga-rexha
Foto: Shkelzen Rexha

Duket se koha e mirë që po mbizotron në Ulqin ka bërë që sezoni të vazhdojë akoma dhe numri i mysafirëve të jetë i konsiderueshem.

Orgaizata turistike e Ulqinit njofton se ne hotele ka 8% me teper, ne kampe 10% me teper dhe ne akomodimin privat 22% me teper se vitin e kalur në të njëjtën kohë.

Nëse shifrat e mësipërme përkthehen në numra atherë rezulton se gjithsej në Ulqin në ditën e sodit ka 8.981 turiste qe eshte 17% me shume ne krahasim me vitin e kaluar ne te njejten kohe.

Detajet më të hollësishme rreth numrit të mysafirëve mund ti shikoni në tabelen e mëposhtme.

LLOJI I AKOMODIMIT Të huaj Të vendit Gjithsej    INDEX

15/14

   HOTELE 261 2.270 2.531 108
KAMPE / 194 194 110
PUSHIMORE / 38 38 115
AKOMODIMI PRIVAT 124 6.094 6.218 122
GJITHSEJ 385 8.596 8.981 117
Plazhi-vogel-nga-rexha
Foto: Shkelzen Rexha

By admini