Genci-nimanbeguAndrija Popoviq do të kryesojnë gjatë tetë muajve të ardhshëm me klubin e deputetëve të partive shqiptare Forca – Alternativa shqiptare, Iniciativa qytetare kroate dhe Partisë liberale.
“Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2012, anëtari i Partisë Liberale Andrija Popoviq ka formuar klubin e deputeteve me  deputetet e partive të pakicave në Parlament e Malit të Zi, HGI, Forca dhe AA”, kujtojnë nga Partia Liberale, shkruan meidiat malazeze.

Në bazë të marrëveshjes së të gjitha partive, kreu i grupit parlamentar ndërrohet çdo tetë muaj.

Pozitën e kryetarit të klubit më parë e ka mbajtur Genci Nimanbegu, përkatësisht Ljerka Dragiçeviq. Z. Nimanbegu përvëç pozitës së deputetit në parlamentin e Malit të Zi është edhe kryetar i Këshillit kombetar të shqiptarëve.

By admini