Të merkuren 22.12.2021 në hotelin Ambasador në Podgoricë, Federata e Taekwondo-së së Malit të Zi shpalli sportistët me të sukseshëm për vitin 2021.
Në bazë të rezultatëve të arritura gjatë vitit 2021 klubit të Taekwondo-së Ulqini i 10 çmime.
Sportistët më të sukseshëm për vitin 2021 nga klubi i Taekwondo-së Ulqini u shpallën:
🥇Sumeja Bisha kategoria junior,
🥇Sara Kraja kategoria kadete,
🥇Selma Demiri kategpria pionire,
🥇Berina Mustafa kategoria kadete,
🥇Ardit Dervishi kategoria junior,
🥇Enes Dushku kategoria kadet,
🥇Medina Kanaqeviq kategoria seniore,
🥇Ajan Brashnjani kategoria pionir i ri,
🏆Ulqini, klubi më i sukseshmi në disciplinën e Formave
Trajneri Fikret Dushku dekorohet me mirënjohje për kontribut dhe zhvillim të sportit të Taekwondo-së në Mal të Zi.

Përgaditi
Fikret Dushku, prof.

By admini