Dita ndërkombëtare e monumenteve dhe vendeve të trashëgimisë – International Day for Monuments and Sites, 18 prill, këtë vit si rezultat i pandemisë mund të shënohet vetëm përmes shqyrtimit të temës në media.

Temën e caktuar nga ICOMOSpër vitin 2020Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility Qendra për kulturë Ulqin – njësia punuese Muzeu i Ulqinit do ta trajtoj përmes mediave dhe aktiviteteve të ndryshme gjatë vitit 2020.

Për tu bërë të gjithë pjesë e aktiviteteve të temës Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility për shënimin e kësaj dite shihni web faqen e ICOMOS dhe në googel: 18 April | Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility

18 April is one of the best channels for disseminating ideas for the protection of cultural heritage and communicating on the theme of the day. It allows everyone to participate in raising awareness and in sharing in that great enthusiasm the 18 April generates.

Use these hashtags to join 18 April celebrations:

#18April

#ICOMOS

#SharedCultures

#SharedHeritage

#SharedResponsability

#IcomosIDMS2020

Të gjithëve Ju urojmë shëndet të mirë, kështu përfundon një kumtesë për opinion nga Qendra për kulturë Ulqin – Muzeu i Ulqinit.

By admini