Ilustrim, fb

Instituti i statistikave MONSTAT ka dalur me raporte të rregullta mujore të saja.

Nga ky raport ne kemi shkëputut statstika për rritjen natyrore që i përkasin qytetit tonë, Ulqinit. Këto të dhëna që i takojnë muajit të parë të këtij viti dhe që flasin numrin e lindjeve në krahasim me ato të vdekjeve, situata nuk është aspak optimiste.

Për muajin janar të këtij viti në Ulqin kanë lindur 12 fëmijë por që kanë vdekur 23 persona. Rritja natyrore për qytetin tonë për këtë muaj është negative, -11.

Qytetet në Mal të Zi që kanë rritje natyrore pozitive janë: Tuzi, Rozhaja, Tivati, Podgorica dhe Budva.

Me poshtë mund të shikoni me hollësisht tabelën.

By admini