Femijet-shkollave-fillore-vizitone-kriporenNjë ditë interesante dhe të larmishme kanë kaluar dje 20 nxënësit e shkollave fillore të Ulqinit.

Në kuadër të ditës së tretë të Green Culture Fest u organizua një vizitë e organizuar për nxënësit dhe mësimdhënësit e tyre për të parë bukuritë e rralla të Kripores së Ulqinit e cila nga ky vit është nën administrimin e NP ”Parqet nacionale” nga Podgorica.

Komuna e Ulqinit në bashkepunim me OJQ-në Krug nga Londra tre ditët që lamë pasë organizunan edicionin e tretë të Green Culutre Fest  2015. Green Culture Fest është një eveniment që synon të promovojë rëndësinë e rolit të industrive kreative për krijimin e qëndrueshmërisë së mjedisit në të cilin jetojmë. Në të njëjtën kohë kjo i kushton një vemendje të veçantë ndikimit të industrisë kreative në mjedis, po ashtu edhe ndikimit të sektorit kulturor në sektoret sociale për të arritur ndryshime pozitive në qëndrimin e tyre ndaj mjedisit. Rezultati i këtij manifestimi do të jetë krijimi i planit me aktivitete dhe përcaktimi i objektivave që duhen të arrihen përpara manifestimit të ardhshëm në vitin 2016.

Femijet-shkollave-fillore-vizitone-kriporen-1

Femijet-shkollave-fillore-vizitone-kriporen

 

By admini

One thought on “Nxënësit e shkollave fillore të Ulqinit shijojnë bukuritë e Kripores”
  1. me kujtohen shum nxenesa te cilt kan ardh ne krypore per me fituo pare per ekskurzione te ndryshme, studentet dhe nja 400 familje ulqinit e rrethit te cilat kan pas te ardhuna per kryporet. sot u ba lajm se kryporen e vizituan 20 nxenes te cilet pan nji shkreti me cilen menaxhojn nacionalni parkovi dhe ulqini nuk ka as nji euro fitese. kjo po tregon se bukur e mbrojten ulqinin partijat tona

Comments are closed.