Ilustrim

Seanema Film Festival (Ulqin, Mali i Zi) së bashku me festivalet dhe organizatat partnere nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, Bašta Fest (Bajina Bašta, Serbi) dhe Drim Short Film Festival (Strugë, Maqedoni e Veriut) kanë themeluar Rrjetin Ballkanik të Filmit me Metrazh të Shkurtër (Balkan Short FIlm Network) i cili ka për qëllim edukimin e vazhdueshëm autorëve të rinj si edhe promovimin e filmit me metrazh të shkurtër të prodhuar në shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pas edicionit të parë të suksesshëm, projekti vijon edhe këtë vit me përzgjedhjen e pjesëmarrësve, gjithsej pesë ekipeve, të cilët duhet të paraqiten me një projekt filmik me kohëzgjatje jo më shumë se 30 minuta.

Secili projekt duhet të ketë nga 2 përfaqësues – një regjisor/e dhe një producent/e.

Të interesuarit duhet të dërgojnë në adresën prijava@bastafest.com ose info@seanemafilmfestival.commaterialet, si vijon:

  • Skenar i një filmi me metrazh të shkurtër, me kohëzgjatje jo më shumë se 30 minuta
  • Sinopsis (1 faqe A4)
  • Deklarata e regjisorit/es ku gjendet i detajuar këndvështrimi i tij/saj rreth këtij projektit
  • Biografia e regjisorit me një fotografi (deri në 2 faqe A4)
  • Biografia e producentit me fotografi (deri në 2 faqe A4)

    Ekipet e përzgjedhura do të marrin pjesë në gjithsej tre punëtori: Basta Pitch në Basta Fest, Fund Ready ne Drim Short Film Festival dhe Festival Ready në Seanema Film Festival në Ulqin.

Në punëtorinë e parë, Basta Pitch, përmes një programi disa ditor në Bajina Bašta të drejtuar nga mentorë nga Serbia, pjesëmarrësit do të kenë rastin të përgatisin një prezantim (pitch) final për secilin projekt. Në fund të punëtorisë nga të gjitha ekipet pjesëmarrëse do përzgjidhet një ekip fitues i cili do të marrë edhe një çmim me vlerë prej 1000 euro për ta realizuar projektin e filmit me metrazh të shkurtër.

Në punëtorinë e dytë, Fund Ready në Strugë, me ndihmën e mentorëve nga Maqedonia e Veriut pjesëmarrësit do të zhvillojnë strategjitë e tyre për mbledhje fondesh si edhe të mbështetjes së nevojshme për realizimin e një projekti filmik me metrazh të shkurtër.

Në punëtorinë e tretë dhe të fundit, Festival Ready në Seanema në Ulqin, pjesëmarrësit do punojnë me mentorë të shquar nga Mali i Zi në përgatitjen e strategjisë për promovimin e projektit filmik në festivale si edhe rreth mënyrave të tjera të prezantimit të projektit në fazën e post produksionit.

Datat e punëtorisë së parë (njëkohësisht datat e Basta Fest): 29 qershor – 2 korrik 2023

Datat e punëtorisë së dytë (njëkohësisht datat e Drim Short): 14 – 17 gusht 2023

Datat e punëtorisë së tretë (njëkohësisht datat e Seanema Film Festival): 14 – 17 shtator 2023

Faza e fundit e projektit përfshin një web konferencë ku do të prezantohen rezulatatet e projektit.

Thirrja është e hapur deri më datë 10 maj 2023. Kandidatët e përzgjedhur do të marrin njoftimin më datë 1 qershor 2023.

Suksese të gjithë kandidatëve të interesuar për t’ju përgjigjur thirrjes. Seanema Film Festival

By admini