Në Mal të Zi buka e bardhë nga nesër do të shitet me çmim më të lartë dhe çmimi i saj nuk do të kalojë 0.65 euro. Një bukë e bardhë deri më tani ka kushtuar 0.50 euro.

“Përfaqësues të furrave industriale, zinxhirëve të mëdhenj të shitjes me pakicë, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave dhe Dhomës së Tregtisë, në një takim të përbashkët të mbajtur më 23 dhjetor në Dhomën e Tregtisë, ranë dakord që rekomandimi i shitjes me pakicë. çmimi i bukës bazë të mos i kalojë 0,65 euro/buka”, është bërë e ditur në fund të vitit të kaluar nga Dhoma e Tregtisë, shkruan Ulqini Online.

Grupi i prodhuesve të furrave pranë Odës së Tregtisë së Malit të Zi përshëndeti vendimin e Qeverisë së Malit të Zi për të mos zgjatur Dekretin për kufizimin e çmimit të bukës bazë, i cili, siç pohuan furrtarët, i ka shkaktuar humbje të konsiderueshme këtij prodhimi në tre muajt e fundit të vitit. 2021.

By admini