Me 41 vota për Kuvendi i Malit të Zi miratoi projektligjin për përdorimin dhe shfaqjen publike të simboleve nacionale.

Për votuan deputetët e koalicionit në pushtet me përjashtim të Andrija Popoviq (LP) i cili nuk votoi, ndërsa deputetët e opozitës nuk ishin prezent në sallë.

Ky ligjë parasheh përdorimin e lirë të simboleve nacionale. Në kete ligj mund te shikohet se është fshirë nje nen i Ligjit për Rëndin dhe Qetësinë Publike përmes të cilit sanksionohej përdorimi i flamurit shqiptar.

Ne linkun e meposhtem mund ta lexoni te plote se cka parasheh ky ligj.

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/866/2161-12695-00-35-19-3.pdf

By admini