Familja e Elez  dhe Sebije Llunjiqit nga fshati Merrkot i Nalte ne komunen e Tivarit jetojnë në kushte te mjerueshme banimi.

Kryefamiljari, Elezi eshte 65 vjecar de vuan nga epilepsia. Ai nuk eshte ne gjendje te punoje. Dy vajzat e tyre binjake jane 15 vjecare dhe vijojne shkollen. E ne mungese te ndihmes nga kryfamiljari, Sebija 57 vjecare mundohet me aq sa mundet te kujdeset per bashkeshortin e semure dhe femijet e tyre.

Kjo familje ka nevojë për ndihmë. I angazhuar për të ndihmuar këtë familje është imami Astrit Nikaj i cili muns të jetë personi që mund të kontaktohet për rrugën se si mund të ndihmohet.

Per te pare me teper gendjen ne te cilen jeton kjo familje ju lutem te shikoni videon me poshte të përgaditur nga stafi i TV Teutës.

Ta ndihmojme familjen Llunjiq

Te nderuar miq,Qe nga perfundimi i projektit te fundit ne llogarine tone ne facebook kane arritur dhjetera kerkesa per ndihme nga individe dhe shoqata te ndryshme. Ne mbledhjen e fundit Bordi ka shqyrtuar nje nga nje te gjitha keto kerkesa.Me vendim unanim anetaret e Bordit prezent ne mbledhjen e fundit kane aprovuar kerkesen per ndihme ne strehimin e familjes se Elez Llunjiqit nga fshati Merrkot i Nalte ne komunen e Tivarit. Kjo familje kater anetareshe jeton ne kushte te mjerueshme banimi. Kryefamiljari, Elezi eshte 65 vjecar dhe vuan nga epilepsia. Ai nuk eshte ne gjendje te punoje. Dy vajzat e tyre binjake jane 15 vjecare dhe vijojne shkollen. E ne mungese te ndihmes nga kryfamiljari, Sebija 57 vjecare mundohet me aq sa mundet te kujdeset per bashkeshortin e semure dhe femijet e tyre.Per te pare me teper gendjen ne te cilen jeton kjo familje ju lutem te shikoni videon me poshte. Ne me kete rast deshirojme ta falemnderojme perfaqesuesin tone ne Ulqin, Z.Astrit Nikaj si dhe televizionin Teuta per dokumentimin e gjendjes se kesaj familje. Projektet e strehimit jane projekte kapitale si per nga koha qe kerkohet per perfundimin e tyre ashtu edhe per nga kostoja financiare. Megjithate ne nuk mund te qendrojme indiferent duke e pare gjendjen e mjerueshme ne te cilen jetojne shume familje ne trojet tona. Kjo familje ka nevoje per ndihmen tone prandaj ne ju ftojme te na bashkangjiteni me donacionet tuaja. Ne kohe te veshtira shqiptaret kane deshmuar se e ndihmojne njeri tjetrin prandaj edhe ne kerkojme qe tani ta ndihmojme familjen e Elez Llunjiqit. Ju lutem ta shtrini dorën bëmirëse ashtu si edhe herave tjera dhe të na bashkoheni në realizmin e këtij projekti. Donacionet tuaja mund te behen permes transferit ne xhirollogarine tone bankare, permes paypal apo edhe duke kontaktuar ndonjerin nga vullnetaret tane. Detajet e xhirollogarisë tonë bankare janë si më poshtë:Account name: Mergata LtdAccount number: 456 734BSB: 033 121 Description: emri dhe mbiemri juajNe dhe kjo familje shpresojmë në ndihmën tuaj.Zoti ju bekoftë Ju dhe familjet tuaja!**************************************************Dear friends,Since the completion of our last project, we have received tens of requests for assistance from individuals and different associations. In the last meeting, the Board has reviewed all of these requests, one by one.By unanimous decision, the members of the Board present at the last meeting have approved the request for assistance in the shelter of the Elez Llunjiq family from the village of Upper Merrik, Bar municipality. This four-member family lives in miserable housing conditions. The head of household, Elez is 65 years old and suffers from epilepsy. He is not able to work. Their twin daughters are 15 years old and attend school. The person who feels the most cruelty of this situation is 57-year-old Sebija who tries as hard as she can to care for her sick husband and their children.To learn more about this family, please see the video below. We would like to use this opportunity to thank our representative in Ulcinj, Mr. Astrit Nikaj and television Teuta for documenting the situation of this family.Housing projects are capital projects for both, time and efforts required for their completion and their financial cost. However, we cannot remain indifferent when confronted by miserable situations in which many families live in our lands.This family needs our help so we invite you to join us with your donations. In times of hardship, Albanians have proved that they help each other and we now ask you to join us in helping family of Elez Llunjiq. Please extend your charitable hand as you have done in the past and join us in helping this family. Your donations can be made through direct transfer to our bank account, through paypal or by contacting one of our volunteers.Account name: Mergata Ltd.Account number: 456 734BSB: 033 121Description: Your name and surnameWe and this family count on your help.May God bless you and your families!https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YARL8NNSCLGPS&source=url

Posted by Mergata Shqiptare ne Australi on Friday, May 24, 2019

By admini