Plazhi-vogelNumri i mysafirëve që janë këto ditë janë duke pushuar këto ditë në qytetit e Ulqinit është 32.688 veta nga të cilët më së shumti mysafirë janë të në akomodimin privat, 28.139 persona,  kurse të tjeret nëpër hotele, kampe dhe pushimore.

Këto të dhëna janë të datës 12.08.2016.

Por një fakt tjetë interesant vjen nga të dhënat e Organizatës turistike të Ulqinit sa i përket vendeve se nga vinë mysafirët. Sipas këtyre të dhënave, më së shumti fjetje ka nga mysafirët nga Serbia me 21.778 fjetje ndjekur nga Bosnja me 13.888 fjetje dhe Gjermania me 12.312.

Numri i fjetjeve të realizuara nga mysafirët nga Kosova është 11.902 dhe me pas vinë Maqedonia, Rusia, Polonia etj.

Të dhënat e mësipërme janë ato zyrtare, ndërsa numri real i mysafirëve është më i madh.

Duke ditur që myasfirët nga Kosova dhe atë nga Gjermania janë kryesisht shqiptarë të Kosovës që jetojnë në përendim, lirisht mund të përfundojmë se edhe me shifrat zyrtare shqiptarët nga Kosova janë ato që prinë dhe mbajnë gjallë turizmin edhe këtë vit në Ulqin.

     Akomodimi Vendas Te huaj Gjithse     INDEX

16/15

   HOTELE 361 3.811 4.172 109
KAMPE 33 299 332 114
PUSHIMORE / 45 45 100
 

AKOMODIMI PRIVAT

938 27.201 28.139 111
  GJITHSEJ 1.332 31.356 32.688 111

By admini