“Në horizont” është libri më i ri i autores Valbona Bajri. Vet titulli “Në horizont” jep të kuptojmë se libri trajton tema me motive nga më të ndryshmet si: të natyrës, patriotike, sociale dhe motive të dashurisë e të aktualitetit.
Gjithashtu libri në fjalë trajton edhe barren e rëndë ekonomike dhe problemet sociale me të cilat përballet vendi.
Lexuesi do gjejë një gamë të gjërë dhe të larmishme të poezive që po i mungojnë gjithnjë e më shumë vendit e edhe kohës në të cilen po jetojmë.
Ky është libri i saj i katërt. Botimin e këtij libri e financoi Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave i Malit të Zi.

By admini