Nga Gjekë Gjonaj

Për ata që jetojnë në fshat, toka është ushqimi i bukës.   Falë tokës pjellore dhe kushteve të përshtatshme klimatike në fshat mund të organizohen një larmi biznesesh të vogla. Gjëja kryesore është  të vendosni se cilat  synime do t’i ndiqni, respektivisht   cilin investim do ta zgjidhni në vëllime të ndryshme  prodhimi dhe lloje të ndryshme të tij.  Duke filluar  nga  produkte të ndryshme  në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Këto lloj veprimtarie fitimprurëse mund të  organizohen me mjaft sukses edhe në fshatin Mal të  Brisë, i cili ndodhet afro 10 kilometra larg nga qyteti i Ulqinit.

Fermeri më  i suksesshëm i këtij fshati malor  Pero Nikprelaj, me origjinë nga fshati  Bëkaj të  Trieshit-Malësi kaherë e ka kuptuar se  ajo që është fitimprurëse është ajo që bëni më së miri, ajo që është e pamjaftueshme në fshatra dhe ajo që paguhet shpejt. Ky ndërmarrës 50 vjeçar,   ushtron me sukses tri biznese të  ndryshme.  Ai  njihet si prodhues i mirë i rrushit, bletar dhe fermer i lopëve.

Në saje të nismës së tij vetanake  ai para 13 vitesh ka krijuar plantazhin  në parcelën e tij prej 10 mijë metër  katrorë me  4000 fidanë të  rrushit.  Këtë veprimtari e filloi për nevoja të veta, kurse më vonë e zgjeroi atë, duke u bërë kështu prodhues i suksesshëm i rakisë dhe verës. Ky vit për fermerin  Nikprëlaj ishte shumë i suksesshëm sa i përket  vjeljes së rrushit, pasi arriti që në një hektar vreshta të vjelë afër 8.000 kilogramë rrush. “ Kushtet e përshtatshme klimatike kësaj verë  dhe kujdesi që i kam kushtuar vreshtës  kanë  ndikuar që të kem rendimente më të mëdha të rrushit sesa vitin e kaluar. Ky vit ka qenë i mbarë jo vetëm nga sasia por edhe nga cilësia.   Të gjithë sasinë e rrushit e kam vjelë para dy tri ditësh dhe ndodhet në procesin e  fermentimit. Nga vjelja e sivjetme e rrushit shpresoj  të prodhoj  500 litra raki dhe 2.000 litra verë  të cilësisë së mirë, në mënyrë që konsumatorët e mi të kënaqen  me shijen e tyre”, thotë Pero Nikprëlaj. Shton se vreshtaria kërkon shumë punë e përkujdesje dhe se nuk ka pasur  mbështetje të duhur nga shteti. “ Gati të gjitha investimet  në sektorin e bujqësisë, me përjashtim  të një subvencioni  simbolik nga Ministria e Bujqësisë, i kamë bërë me  mjete të mia financiare. Në këtë mënyrë kam blerë makinerinë dhe mjetet e nevojshme bujqësore. Së fundmi kam zgjidhur edhe problemin e furnizimit me ujë, duke e sjellë  atë përmes tubacioneve nga Liqeni i Shasit. Kjo gjë më mundëson  rendimente më të larta të produkteve bujqësore”, shprehet Nikprëlaj.  

Krahas  vreshtarisë   Nikprëlaj  merret edhe me bletari. Pasioni i tij për bletën  thotë se e ka bërë  që të merret me këtë veprimtari bujqësore   pasi kjo zonë malore ofron kushte të mira për kultivimin e bletëve.  Shton se aktualisht ka 60 koshere me bletë nga të cilat do të prodhojë afro 400 kilogramë mjaltë.  Për shkak të cilësisë së mirë të rakisë,  verës dhe mjaltit,  ai   ka siguruar një  treg të dëshiruar . “ Kam prodhim cilësor. Konsumatorit i ofroj produkte të sigurta dhe me vlera shëruese. Prandaj   asnjëherë nuk kam pasur problem me shitjen e produkteve të mia ”, pohon Nikprëlaj . 

Ky fermer  ushtron edhe një biznes tjetër në fshatin e tij të lindjes. Ka fermën  prej 20 lopësh. Ato nuk i mban për qumësht, por për rritjen e viçave. Gjatë gjithë verës lopët e tij i  kullotë në fushat e  Kripores së  Ulqinit, kurse muajve të tjerë i  kullotë në Mal të Brisë.”  Kopeja e lopëve të mia   krejt vitin ushqehet në ambient të hapur, ku qëndrojnë me javë e me muaj  pa u interesuar fare për to, derisa ato  të kthehen  vetë kur bie borë dhe mbeten pa ushqim në mal. Vetëm në atë kohë lopët, viçat dhe mështjerrat i mbajë në  stallë. Lopët nuk i mjelë aspak. Qumështin e tyre e pinë viçat dhe mështjerrat, të cilat i shes për mish”, thekson Nikprëlaj.  

Ky bujk i vyeshëm, i cili ka hobi  gjuetinë,  është një shembull për të gjithë ata që jetojnë në fshat   se është i mundshëm organizimi  i bizneseve të vogla të cilat  mund të jenë fitimprurëse, nëse  jeni përcaktuar për atë veprimtari  bujqësore të cilën  e bëni më së miri dhe nëse e punoni me dëshirë, vullnet e  përkushtim.

By admini