Muzeu i Ulqinit

Data 18 Prill dhe 18 Maj janë caktuar nga ICOMOS dhe ICOM për të shënuar Diten Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Vedeve Hisotrike dhe Diten ndërkombëare të Muzeve, kështu mësohet nga Muzeu i Ulqinit.

ICOMOS më 18 prillë për DITËN NDERKOMBËTARE TË MONUMENTEVE DHE VENDEVE TË TRASHËGIMISË  dhe ICOM më 18 Maj PËR DITEN NDËRKOMBËTARE TË MUZEVE caktojnë temat e përvitshme. 

Këto tema do të trajtohen përmes prezantimit të tyre vizitorve, organizimeve dhe trajtimit në media gjatë vitit 2021.

Për këtë Ju ftojmë që të vizitoni muzeun i cili gjatë vitit 2021 ku përmes bashkëbisedimit do të trajtojmë trashëgiminë kulturëre të monumenteve, vendeve të trashëgimisë dhe muzeut.

Sivjet në ICOMOS ka vën theksin të Konventa e Trashëgimisë Botërore (1972) e cila definon se përkeqësimi ose zhdukja e trashëgimisë kulturore dhe  natyrore përbën një varfërim të dëmshëm të trashëgimisë së të gjitha kombeve të botës.

By admini