Ulliri-unaza-ulqinEnti për statistikë i Malit të Zi, MONSTAT, ka dalur me statistikat për 9 muajët e parë të vitit 2014 për çështje të ndryshme.

Në qytetin e Ulqinit për nëntë muajët e parë të vtit 2014 kanë lindur 166 fëmijë nga të cilët 81 janë djemë kurse 85 janë vajza. Në të njëjtën periudhë në këtë qytet kanë vdekur 149 veta nga të cilët 86 kanë qenë meshkuj kurse 63 gra.

Gjatë të njëjtës kohë në qytetin e Ulqinit janë lidhur 87 martesa kurse numri i çifteve të ndara ka qenë 11.

Një tjetër statistikë interesante vjen nga migrimi i popullsisë. Kështu për nëntë muajët e parë në qytetin e Ulqinit kanë ardhur 130 veta ndërsa numri i të larguarve është 69 veta.

By admini