Shpërngulja është një plagë e madhe që i ka shoqëruar shqiptarët në historinë e tyre. Ky fenomen nuk ka lënë anash as edhe shqiptarët nga Ulqini dhe rrethina e vet.

“Në periudhën kohore 1881 – 1912, arsyeja e shpërnguljes së shqiptarëve nga rajoni i Ulqinit është që ata nuk u pajtuan me sunduesin e ri, ishin nën presionin të një atmosfere të frikës dhe pasigurisë. Shpërngulja ishte shprehje e revoltit të shqiptarëve ndaj shtypjes kombetare. Nuk do të pajtoheshin me trajtimin që do të kishin nën regjimin e ri”, kështu shkruan shkruan mr. Riza Rexha në librin e tij ”Ulqini dhe politika e Malit të Zi 1881 – 1912”.

”Vështirë është të paraqitet numri i saktë dhe emrat e kryefamiljareve të shpërngulur gjatë viteve brenda periudhës së caktuar kohore si dhe vendet ku u vendosen të shpërngulurit”, shkruan mr. Rexha.

Në bazë të të dhënave të grumbullura dhe të shruara në librin e tij, mr Rexha përmend emrat e kryefamiljareve të vendosur në Skodër.

Lista e të të njëjtëve është më poshtë:

Riza Hasan Shabani,
Jaho Çarraniku,
Mehmet Kotori,
Fadil Dul Legreta (Dermani),
Idriz Mehmet Legreta,
Fazli Burrja,
Sami Halil Hysa,
Hysen Isuf Hoti,
Malush Kasem Pelinku,
Tahir Mustaf Rexhepi,
Banush Elezaga,
Junuz Mustaf Jakupi,

Ethem Hajredin Qarri,
Malo Tula,
Riza Luli,
Musa Luli,
Ragip Luli,
Tafil Cakuli,
Brahim Ulqinaku,
Malush Muça,
Jakup Ismaili (Haxhi Alija),
Idriz Sula,
Kurto Begu,
Cuf Beqir Tafa,
Dalip Emin Kadija,
Nel Sulejmani,
Rexhep Tuli,

Shaban Imer Shabani,
Hamit Islam Dizdari,
Xhemal Bleta,
Tahir Truma,
Hafiz Qamil Tahir Kadija,
Karaman Ahmet Dermani,
Ahmet Sulejman Aga,
Shaqir Bushi,
Nasuf Kashi,
Ibrahim Hamit Demi,
Alush Kruçi,
Fadil Kajo Begu,

Ahmet Nuradin Pelinku,
Muharrem Brahim Bilali,
Isuf Ibrahim Bilali,
Hamit Imer Kruja,
Muha Dymylja,
Osman Qyrku,
Hysen Liman Truma,
Musa Diçi,
Caf Fejza,
Muharrem Mehmet Milla,
Veseli Sheqo Dervishi ages,
Fazli Fejza,
Latif Mehmet Malukati,
Malo Katana,

Januz Batolja,
Shaqir Beqir Hasa,
Selim Hafiz Ademi,
Dul Sadiku,
Adem Durrsi,
Adem Meshkyri,
Hysen Sali Ulqinaku,
Idriz Smail Murati,
Hafiz Mani – Durrsi,
Sali Dulo Baliqi,
Adem Osmani,
Daut Kapidani,
Kasem Brahim Tivari,
Ismail Mehmet Shurldla,
Halili Selim Ages,
Tahir Isuf Shasi,

Haxhi Asllan Kashi,
Sulejman Broci,
Tahir Asllan Kalamishi,
Mehemt Riza Kaja,
Adem Ymer Krymi (Haxhi Mehmeti),
Mehmet Sulejman Ulqinaku,
Can Mehmet Bilali,
Beqir Gjeti,
Hamit Pulti,
Selim Ethem Ustabeqiri,
Sulejman Hoxha,
Xheladin Ulqinaku,
Adem Dani,
Latif Fazli Beqir Ages,
Alush Basha,
Cen Tivari,

Qamil Met Rrustemi,
Hafizi Beqir Ages,
Abdulla Kamini,
Ahmet Bilali,
Mehmet Beci,
Idriz Dervishi,
Jakup Hasan Guçi,
Fadil Hasani,
Veli Kanumi,
Maliq Ulqinaku,
Xheladin Smail Aga,
Malush Hyseni (Ishmaku),
Hasan Tufi,
Shaqir Mustafaj,
Ismail Bet Shurdha,
Ali Bylja,

Haxhi Mehmet Gjyli,
Kahreman Ahmet Ulqini (Omer Bashi),
Mustaf Matlia,
Ahmet Begu,
Man Mustaf Caka,
Daut Hajdari – Nasja,
Ali Pufja,
Isuf Hysen Rejzi,
Hafiz Hasan Sela,
Rasimi Hasanagës,
Veli Shaban Gradeci,
Resul Skura,

Hysen Mehmet Xhahysa (Matlija),
Reshit Mustaf Kapidani,
Musa Kroma,
Riza Abdulla Ceni,
Januz Hysen Husi,
Hysen Zenelaga,
Asllan Peku,
Hamit Smail Ahmeti,
Nuredin Isuf Drinazi,
Dul Reshketa,
Zenel Rega,
Hysen Quka,
Imer Hysen Bimi etj. /Shkodra web/

By admini