Në shkollën fillore në Mal të Zi nga data 18 maj 2020 fillon aplikimi i regjistrimit të nxënësve fillestarë në klasën e parë, në mënyrë elektronike, përmes adresës së internetit www.upisi.me

Këtë vit do të regjistrohen në klasë të parë të gjithë ata fëmijë të cilët deri ne fund të vitit kalendarik 2020, mbushin gjashtë vjet.

Testimi i nxënësve fillon me datë 1 qershor 2020, në periudhën kohore prej 08:00 – 16:00, sipas datave të përzgjedhura për testimin e nxënësve nga ana prindërve, kështu mësohe nga Shkolla fillore M. Tito në Ulqin, transmeton Ulqin Online.

Prindërit të cilët nuk kanë mundësi të aplikojne në mënyrë elektronike, mund ta kryejnë këtë personalisht në shkollë deri në fund të qershorit 2020.

Për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë nevojiten:

1. Çertifikata e lindjes
2. Vërtetimi nga mjeku i fëmijës
3. Vërtetimi nga psikologu nga shtëpia e shëndetit

Regjistrimi i nxënësve këtë vit do të kryhet me testet më bashkohore për vlërësimin e pjekurisë së fëmijës.

Që nga klasa e parë në shkollën tonë “Marshall Tito” u jepet mundësia të zgjedhin gjuhën e parë të huaj që mund të jetë ajo angleze apo gjermane, dhe jemi e vetmja shkollë në qytet që iu ofrojmë nxënësve qëndrimin e zgjatur dhe një kujdes të veçantë për të vegjëlit.

Kabinetet e paisura me mjetet e duhura arsimore, biblioteka me një fond të lakmueshëm librash, salla e rikonstruktuar dhe e adaptuar për sportet bashkohore, oborri i gjërë dhe i përshtatur për mësimin në natyrë si dhe shumë aktivitete mësimore dhe aktivitete të lira janë një pjesë e asaj që ofrojmë si shkollë.

By admini