Shtepia-shendetit-ulqinShkruan: Prim. Dr. Gani Karamanaga

Materniteti në Ulqin u lejua si institucion jospitalor. Prej fillimit e gjithmonë, kemi kërkuar që fillimisht të hapet stacioni i transfuzionit në Ulqin, i cili do t’i paraprinte hapjes së sallës kirurgjikale.
Në dy mandatet e mia si drejtor i Shtëpisë së Shëndetit në Ulqin, u jam drejtuar të dy ish ministrave të Shëndetësisë (Dr. Miodrag – Caro Pavliçiq dhe Dr. Miodrag Radunoviq), si dhe Komisonit për transfuzion si organ i kësaj ministrie. Po ashtu, disa herë kam zhvilluar bisedime me drejtoreshën e Entit për Transfuzion në Podgoricë, Prim. Dr. Gordana Rashoviq. Në skemën e organizimit shëndetë- sor në Mal të Zi, shtëpitë e shëndetit nuk mund të kenë stacionin e transfuzionit të gjakut. Por, ka shmangie nga ky rregull sepse, për shembull, Shtëpia e Shëndetit në Herceg Novi e posedon këte funksion.
Dy dhoma në parter të maternitetit mund të përdoren për këtë veprimtari. Nga posti i drejtorit disa herë i jam drejtuar drejtoreshës së Entit për Transfuzion, Prim. Dr. Gordana Rashoviq, si dhe Ministrisë së Shëndetë- sisë në Podgoricë. U kam propozuar që për arsyen e organizimit, njësia për transfuzion në Ulqin mund të jetë si pjesë organizative e Entit në Podgoricë.
Gjatë vizitës së Shtëpisë së Shëndetit në Ulqin, ish ministri i Shëndetësisë, dr. Miodrag Radunoviq, në muajin shkurt 2013, në kërkesën dhe pyetjen time u përgjigj se ka mundësi që të flitet për transfuzionin në Ulqin. Një pjesë të mjeteve financiare nga donacioni i Bankës Islamike nga Xhida (Arabia Saudite) në vitin 2006 i kemi përdorur për blerjen e aparaturës për transfuzion në Maternitet.
Një kuadro me shkollë të mesme mund të aftësohet në Tivar dhe Podgoricë për punën në transfuzion. Kemi biseduar edhe me specialistin për transfuziologji nga Tivari, dr. Radonjiq, i cili është i gatshëm për mbikëqyrje dhe ndihmë.
Transfuzioni në Ulqin është një shërbim shumë i nevojshëm për Maternitet, por edhe për shërbimet e tjera, siç janë përcaktimi i grupeve të gjakut dhe ruajtja e rezervave të gjakut.
Gjatë punës në Maternitet, nevojat për gjak për gratë shtatëzënë dhe ato që kanë lindur, i kemi ofruar me mirëkuptimin e stacionit në Tivar, në krye me dr. Radonjiq dhe teknikun Bimo Çobiq. Por, ekzistimi i stacionit të transfuzionit në Ulqin ka një ndihmesë të madhe për shpejtësinë dhe sigurimin e lindjeve si dhe shërbimet tjera të cilat jenë të mirëpritura prej qytetarëve.
Transfuzioni duhet t’i paraprijë sallës kirurgjikale në Maternitet. Mendoj se nuk prishet asgjë, nëse Ministria e Shëndetësisë lejon hapjen e një pjese të transfuzionit edhe në Ulqin, e cila në mënyrë organizative mund të jetë pjesë e Entit për Transfuzion në Podgoricë.
Është detyra e udhëheqësisë aktuale të Shtëpisë së Shëndetit në Ulqin që t’i përsërisin kontaktet me Ministrinë e Shëndetësisë si dhe me Entin për Transfuzion në Podgoricë. Por gjithashtu u takon edhe mjekëve gjinekologë të cilët punojnë në Maternitet që të rikthehen në entuziazmin e treguar për hapjen dhe vitet e para të punës në Maternitet.
Udhëheqësia e Komunës së Ulqinit, së bashku me përfaqësuesit tanë në Parlamentin e Malit të Zi duhet ta përkrahin dhe ta nxisin këtë aktivitet. Në këtë mënyrë, me një punë të përbashkët mund të arrijmë të hapim stacionin për transfuzion në Ulqin. /KJ/

By admini