copacabana-ulqin-plazhiSezoni turistik në Ulqin vazhdon edhe pse me një zvoglim të lehtë të numrit të mysafirëve. Sipas të dhënave të Organizatës turistike të Ulqinit të cilat vazhdojnë të jenë larg gjendjes faktike rezulton si më poshtë.

Në hotele ka 2% më tepër mysafirë, ne kampe 5% me teper, ndersa ne akomodimin privat ka 1% me teper se në të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Gjithsejt janë të regjistruar  28.692 mysafire qe eshte 2% ne krahasim me vitin e kaluar ne te njejten kohe.

Detajet rreth të dhënave për ditën 21.08.2015 mund ti shikoni më poshtë.

    Lloji akomodimit Të huaj Të vendit Gjihse    INDEX

15/14

   HOTELE 285 2.961 3.246 102
KAMPE 12 216 228 105
Pushimore / 38 38 91
Akomodimi privat 745 24.435 25.180 101
Gjithsej 1.042 27.650 28.692 102

 

By admini