Me rastin e manifestimit “Dita e Gështenjave në Krajë” i cili do të mbahet më 12 – 13 nëntor 2022, Bashkësia Lokale Ostros – Krajë shpall

K  O  N  K  U  R  S

Për punim letrar (prozë ose poezi) kushtuar gështenjës ( si pemë tradicionale dhe burim i jetës në Krajë)

Kriteret e konkursit:

  1. Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë krijuesit t shqiptarë të të gjitha moshave nga të gjitha trevat shqiptare.
  2. Punimi duhet të jetë origjinal dhe i pa botuar më parë
  3. Punimi duhet të jetë i shkruar në gjuhën shqipe
  4. Punimet duhet të dorëzohen deri më 12 nëntor 2022, në orën 9.

Tre punimet më të mirët do të shpërblehen me çmime:

1.Çmimi i parë – 200 euro

2.Çmimi i dytë  – 100 euro

3. Çmimi i tretë –   50 euro 

Vlerësimi i punimeve  do të bëhët nga juria profesionale dhe do të publikohet ditën e manifestimit “Dita Gështenjave në Krajë” në orën 13.

Mënyra e aplikimit:

            Punimi duhet të dërgohet me shifër me më së shumti 8 shenja, në njërën nga këto adresa:

  • Bashkësia Lokale Ostros
  • E-mail:nail.popovic@gmail.com
  • ose personalisht në zarf të mbyllur me shënim: “Për konkursin – punim letrar kushtuar gështënjës”.

Punimet që do të arrijnë me vonesë ose që nuk i plotësojnë kriteret e konkursit nuk do të shqyrtohen.  

Kryetari i BL Ostros

Beqir Berjashi

By admini