Gjekë Gjonaj

Botimi i kësaj monografi kushtuar 25-vjetorit të themelimit të Shkollës së Muzikës në Ulqin pa dyshim është një rast i mirë që autori i veprës, profesor Jusuf Lika, themelues dhe drejtor i kësaj shkollë,  do ta ndihmojë lexuesin për njohjen e kësaj periudhe të caktuar të kësaj familje të madhe muzikantësh. Është një rast  evokimi të një  historie të kësaj shkollë e cila për dy dekada e gjysmë dha një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin  dhe pasurimin e traditës muzikore të Ulqinit dhe pati një rol të rëndësishëm  për përhapjen e artit muzikor  në përgjithësi.

Autori,  si njohës  i mirë i kësaj shkollë  dhe rrethanave të kësaj fushe të dijes. ka bërë përpjekje dhe ia ka dalë faqebardhë ta pasqyrojë punën, rrugëtimin dhe arsimimin e gjeneratave të  deritashme   në sistemin monist dhe  pluralist. Nëpërmjet  kësaj vepre monografike, autori   ka treguar dashurinë e madhe të tij ndaj kulturës muzikore në Ulqin, i cili, si Konstantin  Kristoforidhi ynë i madh, i cili pati vjelë   fjalë shqipe, edhe Jusuf Lika , voli shënime dhe dokumente të nevojshme për ta hartuar këtë vepër, e cila po e sheh dritën mu në kohën kur shkolla shqipe po rrugëton drejt ecjes përpara.

Kjo vepër   sikur ka një “brumë” joshës për ata që e duan muzikën, artin e shpirtit, artin e jetës, e cila, në fakt, do t’i plotësojë dëshirat e artdashësve për të pasur njohuri për rrugën e shkollimit në lëndën e muzikës në Shkollën e Muzikës në Ulqin, nga fillimi e gjer më sot.

Ajo është monumenti më i bukur që i ngrihet shkollës, monument që përfaqëson vlerësimin më të lartë për rolin, rëndësinë dhe kontributin e saj  e shumëplanëshe në ecurinë e muzikës  sonë kombëtare e botërore.

Vlen të theksojmë  se,  nuk ka qenë punë e lehtë e autorit për t’i hulumtuar, për t’i grumbulluar e gjetur të gjitha ato të dhëna dhe për t’i sistematizuar brenda  faqeve, sa ka kjo monografi, ku autori ka trajtuar e ka ndriçuar punën e këtij  tempulli  jete e drite për të rinjtë që e duan artin muzikor, të cilët, e kryen disa gjenerata mjaft të talentuara, ku punuan e u angazhuan disa pedagogë të artit  muzikor , interpretë dhe krijues të trevave të ndryshme, të cilët i dhanë fuqi e “jetë” kësaj shkolle me çelësin e pentagramit drejt rrugës së një shkolle shumë të adhuruar nga shkollarët

Kjo monografi është një histori e mos harresës së kësaj faqe të ndritur të këtij institucioni publik arsimor, ku janë tubuar intelektualët e artit muzikor, të cilët , kush më shumë e kush më pak kanë dhënë dhe po japin nga vetja  aftësitë më të mira  të  tyre,  të cilët  vazhdojnë të jenë  misionarë të dritës e diturisë,  që  me një vullnet e dashuri punuan me talentë   deri  në vetëmohim. Brenda kësaj vepre autori  ngërthen një materie sa interesante dhe të bollshme,  një historik përmbledhës  me interes të përgjithshëm. 

Krahas vlerave njohëse, studimore dhe edukative për lexuesin e gjerë e veçmas për artistët, nxënësit, studentët, mësuesit e pedagogët e muzikës, monografia e prof. Jusuf Likës kushtuar Shkollës së Muzikës në Ulqin sjell dhe vlera të reja e të rëndësishme në pasurimin e historiografisë muzikore shqiptare. Monografia në fjalë është një material që do t’u shërbejë studiuesve të ardhshëm për të njohur fillimet dhe rrugëtimin aspak të lehtë por të suksesshëm të  nxënësve dhe pedagogëve të  kësaj shkolle të ultë të muzikës.

 Ulqin, 24 qershor 2020

By admini