Ilustrim

Komuna e Ulqinit organizon prezantimin e projeteve IPA që janë në fazë të implementimit nga ana e Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Projekte.

Hotel Otrant Beach, salla e konferencës, 07 qershor 2021 (e marte), ora 09:30

                                                    P R O G R A M

Moderator: Artan Çobaj, koordinator i Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Projekte

1. Projekti CIRCLE – ekonomia qarkore dhe mbrojtja e mjedisit.

Prezantuesit: Aleksadar Dukagjini dhe Fuat Smajlaga

2. Projekti HERITAGE REVIVED – valorizimi i trashëgimisë kulturo historike në shërbim të zhvillimit të turizmit.

Prezantuesit: Albion Puliq, Nermina Hoxhiq dhe Nerim Tafica

3. Projekti Social Inclusion of Roma and Egyptians Through Meditation – integrimi i populsisë RE në rrjedhat shoqërore.

Prezantues: Jetmir Muja

By admini