Flamuri-shqiptarMinistria për të Drejtat e Mjeriut dhe të Pakicave e ka tërheq nga procedura kuvendore  propozim ligjin për zgjedhjen dhe përdorimin publik të simboleve nacionale për shkak të numrit të madh të amendamenteve.

Siç trasnemton rtcg, këtë e ka kumtuar ministri për të drejtat e njeriut dhe të pakicave Suad Numanoviq, në mbledhjen e Këshillit Ligjdhënës.

Amendamente kanë paraqitur deputetët e Frontit Demokratik, të Partisë Boshnjake, të Malit të Zi Pozitiv, të Partisë SocialDemokratike dhe të partive shqiptare. Deputetja e Frontit Demokratik Branka Boshnjak  ka paraqitur  17 amendamente.

By admini