Day: October 5, 2021

PERSONALITETI

HISTORIKU,  FAKTORËT, ETAPAT E ZHVILLIMIT DHE NDIKIMI I TYRE NË JETËN SHOQËRORE PËRGATITI: ARGJIRA (ARI) UKIMERI – MA.SC. PEDAGOGE PRIZREN, TETOR 2021 KUPTIMET MBI PERSONALITETIN Mbi persoanlitetin dhe problemet e…