“SOS telefoni për femra  dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin”, ditën e mërkurë më 25 nëntor 2020,në ora 12,në hapësirat e SOS telefonit do të organizojë konfrencë për media me rastin  Ditës Nderkombëtare kundër dhunës ndaj grave!  

Si çdo vit, duke kontribuar për 16 Ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, SOS telefoni  do të nisë një fushatë të re të titulluar “Thyej heshtjen”.     Fushata synon të rrisë vetëdijen për çështjen e dhunës ndaj grave, duke u përqendruar kryesisht në të drejtat e grave.Në muajin dhjetor, ne do të shpërndajmë Broshura, fletëpalosje dhe postera   në të gjitha institucionet relevante që trajtojnë këtë problematikë. 

By admini