Libër me karakter shkencor i  ndërthurur me dokumente zyrtare, intervista e dëshmi nga pjesëmarrësit direct në grevën e minatorëve të Trepçës

Hajrullah Hajdari

Miniera e Trepçës në Stantërg është një minierë e pasur me lloje të ndryshme të xeheve e sidomos të plumbit, zinkut, argjendit etj. Rrjedhimisht  ajo ka qenë dhe është faktor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, jo vetëm i Mitrovicës por i krejtë Kosovës. Për këto dhe shumë arsyera të tjera, Trepça për pasurinë e saj, mënyrën e shfrytëzimit dhe strukturën udhëheqëse  ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve të vendit dhe të huaj. Një ndër studiues të tillë është edhe Dr,sci Mustafë Haziri, nga Mitrovica, i cili ditë më parë botoi librin “Miniera e Trepçës në Stantërg gjatë hekullit XX”

Të shkruash për rolin e madh ekonomiko-politik dhe historik, që ka pasur Trepça në të kaluarën e saj, sidomos për popullin shqiptar të Kosovës, përveç se duhet angazhim, kohë, mund e sakrificë është edhe përgjegjësi e madhe, aq më tepër kur historiografia shqiptare nuk i ka kushtuar vëmendje të veçantë e të duhur! Autori, Dr.Mustafë Haziri, me angazhimin dhe sakrificen e madhe të tij e më përgjegjësinë më të madhe,  pa pyetur për kohën, mundin apo ndonjë pengesë tjetër iu përvesh punës seriozisht e me profesionalizëm, hulumtoi e sistematizoi dokumente arkivore, shqyrtoi një vëllim të madh literature të botuar, shtypin e brëndshëm e të jashtëm dhe intervistoi personazhe të ngjarjeve më rëndësi  për minieren dhe në Minieren e Trepçës. Duke analizuar e strukturuar burimet e përmendura shkencore autori vjen në përfundim se “zhvillimet në Minierën e Trepçës në Stantërg janë jo vetëm të karakterit ekonomik, politik dhe social, por edhe të karakterit strategjik, gjeopolitik dhe ushtarak”.

Autori librin e ka ndarë në katër kapituj kryesor. Në kapitullin e parë autori trajton aktivitetet e Minierës së Trepçës në kohën ilire, romake, mesjetës dhe të periudhës së Perandorisë Osmane, ndërsa në kapitullin e dytë bëhet fjalë për aktivitetet e minierës në mës të dy luftarve botërore. Ndërkaq, autori në kapitullin e tretë trajton funksionimin e minierës së Trepçës në Stantërg gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndërsa në kapitullin e katërt, sipas mendimit tim, kapitulli më i rëndësishëm i këtij libri, autori trajton, me fakte të pakontestueshme, funksionimin e Minierës së Trepçës pas Luftës së Dytë Botërore, kur ajo eksplptohej nga jugosllavet, e deri me administrimin e OKB-së, pra deri në përfundimin e luftës për çlirimin definitive të Kosovës nga regjimi famëkeq jugosllav.

Për shkrimin e këtij libri autori ka përdorur metodat shkencore të cilat aplikohen në shkencën bashkahore, por më duket se rëndësi të veçantë i ka dhënë metodës historiografike dhe statistikore duke e plotësuar mëngësitë e këtyre të dyjave me metodën e intervistës. Vet autori cek se e ka shfrytëzuar “këtë metodë me qëllim të marrjes së opinioneve të protagonistëve kryesorë të kohës lidhur me ngjarje të caktuara të kohës”. Përdorimi i dokumentave arkivore të botuar e të pabotura, referencat akademike e publicistike me vëmendje të veçantë, i japin këtij libri karakter të mirëfilltë shkencor.

Autori në këtë libër jep shënime të sakta për rrolin e xehtarisë që luante në jetën shoqërore ekonomike që në kohën iliro-romake. Rëndësia e  Mimierës së Trepçës, sipa autorit, u rrit që në kohën e Mesjetës, kur si shteti serb ashtu edhe ai osman i kushtuan kujdes të veçantë zhvillimeve minerare duke i vëndosur ata nën kontrollin e shtetit. Ndërkaq, eksploatimi modern i Trepçës fillon në periudhën në mes të dy luftrave botërore ndonëse hulumtimet e xeheve në Trepçë kanë filluar qysh në vitin 1906, nga një kompani ruse.Siç dihet Kosova, në mënyrë të padrejtë e pa vullnetin e popullit, me përkrahjen e Fuqive të Mëdha të kohës, u bë pjesë e MSKS-së, gjegjësisht e Jugosllavisë.

Meqenëse Jugosllavia nuk kishte kapital të nevojshëm për hulumtime dhe eksploatimin e minierave, puna hulumtuese e më vonë edhe eksplotimi i Minierës së Trepçës iu besua Britanisë së Madhe e cila në atë kohë përfaqësonte fuqinë kryesore industriale botërore. Ata gjeten rezerva të mëdha të plumbit, zinkut e mineralëve të tjera  të cilat do t’i shfrytëzojnë deri në fillim të Luftës së Dytë Botërore. Bazuar në dokumentet e përdorura autori vërteton se  eksploatimi modern i Trepçës filloi në vitin 1927, ku në këtë kohë fillon jetën Trepça e sotme. Britaniket do t’a shfrytëzojnë Trepçën deri në fillim të Luftës së Dytë Botërore, ndërsa gjatë Luftës së Dytë Botërore Trepëa u shfrytëzua nga Gjermania naziste. Në mbarim të Luftës së Dytë Botërore, në bazë të rrethanave politike të kohës, Trepça u bë faktor i rëndësishëm jo vetëm i raporteve dhe marrëdhënieve ndërshtetërore britanike-jugosllave, por edhe i raportëve ndërkombëtare. E gjithë kjo tregon se “Trepça” nuk ishte vetëm problem i interesit ekonomik, por edhe problem politik e strategjik mjaft delikat.

Autori konstaton se zhvillimi më i shpejtë i Trepçës ka ndodhur gjatë shfrytëzimit të saj nga Jugosllavia.socialiste, në mes të viteve 1950-1990.  Në vitin 1950 u ndërtua furra e parë e plumbit ndërsa investime më të mëdha u bënë në vitin 1964, kur u ndërtua fërgimtorja dhe dy furra. Në vitin 1974 filloi punën e rregullt metalurgjia e zinkut dhe fabrika e akumulatorëve në Mitrovicë. 

Zhvillimi i Trepçës në përgjithësi, e sidomos pas vitit 1974, pati impakt të madh në aspektin ekonomiko-social jo vetëm të të punësuarve por për mbarë shoqërinë në Kosovë dhe u shndërrua në bartës kryesor të zhvillimit ekonomik. Në vitin 1960 Trepça punësonte  8.000 punëtorë ndërsa në vitin 1988 ku numër u rrit në 22.885 punëtor duke u shndërruar kështu në një gjigant të vërtetë ekonomik. Vlen të përmendet se serbët e Kosovës mbanin 68% të pozitave administrative dhe udhëheqjes në Trepçë edhe pse ata përbënin pakicën, kurse shumica e punëtorëve të thjeshtë dhe minatorëve ishin shqiptarë. Kombinati “Trepça”, bazuar në dokumentet zyrtare që i prezanton autori, gjatë vitit 1983 ishte njëra prej pesë (5) organizatave më të mëdha në ish-Jugosllavi, kurse për nga bilanci devizor gjendej në vendin e tretë. Miniera e Trepçës ishte ndër katër minierat më të njohura në botë. Por çe do kur në Trepçë punohej e Beogradi ndërtohej. Duke pasur parasysh pasuritë natyrore dhe nivelin e investimeve në Ulqin, po në atë periudhë, lirisht mund të thuhet se “në Ulqin punohej e Budva ndërtohej”! Mbizotërimi i “Trepçës” me çdo kusht, nga ana e serbëve, do të shprehet në mënyrë arrogante direkte pas demonstratave të vitit 1981 dhe suprimimit të Kushtetutës së Kosovës.

Vështrimi i përgjithshëm mbi periudhën para grevës  dhe fillimi i protestave të nëntorit të vitit 1988 zënë vendin e merituar edhe në këtë libër. Punëtorët e Trepçës ishin kategorik kundër çdo përpjekjeje që cenonte autonominë e Kosovës. Ata në vazhdimësi kundërshtonin masat e marra ndaj autonimisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Njië numër i madh i minatorëve marshuan në këmbë nga Mitrovicës deri në Prishtinë! Meqenëse kërkesat e tyre nuk përfilleshin nga regjimi serb, minatorët më 20 shkurt 1989, u barrikaduan në thellësi të zgafellës dhe hynë në grevë urie të përgjithshme. Pas hyrjës së minatorëve në zgafellë, kërkesat e tyre u mishëruan me masat e gjëra popullore. Autori konstaton se minatorët nuk u barrikaduan në zgafellë për çështjen e tyre personale por për çështjen e përgjithshme kombëtare. Përkrahjet e mbështetjet vinin nga të gjitha strukturat popullore, nga disa politikanë të Kosovës, puntorë studentë  e artistë. Kishte të atillë që kishin deklaruar “po shkoj me vdekë me shokët e mi!” Ndërkohë, minatorët në zgafellë i vizituan Azem Vllasi, Bahri Oruçi të cilët i njoftuan minatorët për përkrahjen dhe solidarizimin e opiniotit të gjërë me minatorët. Këtu, jo pa qellim, po përmendi vetëm dy përkrahje individuale nga bota e artit dhe kulturës. Artisti i madh me fame botërore, i cili jetonte në Beograd, në telegramin dërguar atyre, minatorët i quante “bijtë të Trepçës legjendare, revolucionare dhe liridashëse, duke u thënë: “Soladirizohem me denjitetin tuaj heroik e mbinjerëzor. Me fat, i Juaji Bekim Fehmiu”! Ndërsa këngëtarja e mirënjohur e patriote e pashoqe Shkurte Fejza, në telegramin përkrahës, dërguar minatorëve në horizontin e tetë shprehej: ”Vllezër minatorë, me gjithë dëshirë do t’u kisha vizituar, por jam para lindjes,prandaj me vie keq që nuk kam mundësi t’u shoh e t’u përqafoj”! Në lidhje me torturat ndaj të burgoserve nga pushteti serb, profesor Haziri, nëpër mes intervistave ka sjellur dëshminë e shumë prej tyre. Në libër veçohën dëshmitë rrëqethëse të Avdi Ukës dhe Ramadan R.Gjeloshit dhe intervistat me akteret kryesor Burhan Kavajën, Aziz Abrashin, Azem Vllasin e Kaqushe Jasharin.

Në fund dua të theksoj se libri është thurur me mjeshtri të rrallë, me një gjuhë e stil të lehtë e të kuptueshme nga kush do. Argumentet e mjaftueshme arkivore, shtypi i kohës, intervistat e  dëshmitë e akterëve kryesor të ngjarjeve të ndërthurura me njëra-tjetrën e bëjnë librin më të afërt me lexuesin dhe studiuesit e ardhshëm për Trepçën. Prandaj, kushdo që dëshiron të sjellë kujtesën dhe të zgjeroj njohurit për atë ngjarje të rëndësishme të popullit shqiptar, duhet të lexojë këtë libër, sepse ia vlen.

By admini