Kultura e mosleximit ndikon drejtpërsëdrejti në kulturën e të folurit dhe të shprehurit, që paraqet pengesë në komunikim që hetohet nga qytetarët në mjedisin përkatës, por edhe më gjerë, sepse mediat elektronike janë të pranishme në çdo mjedis!, kështu shkruan në një shkrim të tij studiuesi dhe publicisti i njohur Dr. Nail Draga.


Në këtë aspekt edhe përfaqësuesit politikë me ndonjë përjashtim të rrallë janë për të dëshiruar, sepse iu mungon retorika e nevojshme përkatësisht kultura e të lexuarit. Madje edhe kur përpiqen të lexojnë ndonjë tekst të huazuar apo të përgatitur nga të tjerët kanë problem në të lexuar, që dëshmon injorancën e tyre, përfudon shkrimin e tij z. Draga.

By admini