Foto: Zijo M. cdm

Rruga Katërkollë – Ostros në pjesën afër fshatit Rashtishë e poshtme, pas shirave të mëdha të kohëve të fundit, është dëmtuar shumë dhe kërkon riparim të menjëhershëm.

Qytetarët që udhëtojnë çdo ditë në atë rrugë porosisin për kujdes gjatë grahjes së automjeteve.

By admini