Shkollat fillore  “M. Tito“ në Ulqin  ka hapur konkurs për pranim të disa punëtorëve të rinj të profleve të ndryshëm. Konkurset do të jenë të hapur 15 nga dita e shpalljes.

Për më shumë informacion dhe hollësi rreth profileve që kërkohen klikoni më poshtë ku mund të gjeni edhe disa konkurse tjera që nuk i përkasin shkollës në fjalë.

Vende pune në Ulqin, KLIKO KËTU

Shoqata joqeveritare ”PROMUL” në kuadër të projektit ”PUNËSIMI I TË RINJVE – NEVOJË PËR TA, OBLIGIM PËR NE”, një pjesë e të cilit është përkrahur edhe nga komuna e Ulqinit në konkursin për organizatat joqeveritare  vazhdon me publikimin e konkurseve për vendet e lira të punës në qytetin tonë.

Me këtë rast njoftojmë edhe nje here të gjitha subjektet private që në rast të pasjes së vendeve të lira të punës, mund të shfrytëqojnë faqet e Ulqini Online, për të paraqitur njoftimet e tyre.

By admini