Qeveria e Malit të Zi kohë më ka pranuar propozimin e Këshillit për privatizim dhe ka vendosur që toka shtetrore dhe objektet në pronësi të Rivierës së Ulqinit ti jap mi qira afatgjate kompanisë  Karisma Hotels & Resorts. Në të gjithë këtë një ndër problemet serioz ka të bëjë edhe me punëtoret aktual të punësuar të cilët do të mbesin pa punë.

E përdtshmja Vijesti ka publikuar listën prej 21 punëtorëve nga kjo ndërmarrje që do të vazhdojnë punën te Karisma. Lista e punëtorove është si më poshtë.

By admini