Shkruan Gjekë Gjonaj

Anembanë Malësisë, në Tuz, Hot, Grudë, Triesh e Kojë gjenden disa lokacione të varrezave katolike dhe myslimane. Varrezat e besimtarëve myslimanë janë më pak të  mirëmbajtura derisa besimtarët katolikë janë më të organizuar në aspektin e mirëmbajtjes së lokacionit ku varrosin të vdekurit.  Për mirëmbajtjen e tyre institucionale  është dashur të kujdeset Komuna e Podgoricës, e cila këtë obligim nuk e ka kryer  si duhet, për fat të keq.  As Komuna Urbane e Tuzit  për më shumë se një dekadë nuk është treguar aspak e përkushtuar për  mirëmbajtjen  e  tyre. Domethënë kujdesi i atyre që janë kompetent për t’i mirëmbajtur ato gjithnjë ka munguar dhe vazhdon të  mungojë.  Në këtë situatë të moskujdesjes isntitucionale  të kësaj  pjese të trashëgimisë sonë  materiale  domosdo  vjen deri tek devastimi  i saj.

Sikur të kishte munguar dhe të mungonte përkujdesja e vazhdueshme dhe kontributi  financiar i fshatarëve ( familjarëve)     të gjitha varrezat në Malësi  do të ishin  shumë më pak të rregulluara  dhe në gjendje edhe  më të mjerushme seç janë. Nuk mbaj mend, qofsha i gabuar, se zyrtarë vendorë   të kenë organizuar ndonjeherë  në Malësi ndonjë kompani komunale që të pastrojnë  hapësirat publike ku ndodhen varrezat.  Po ashtu nuk jam në diejni të ndonjë ekspedite hulumtuese të eskpertëve të kësaj fushë në identifikimin dhe mbrojtjen  e  varrezave të veçanta, siç janë  për shembull varrezat katolike në Vuksanlekaj , të cilat vlerësohen si  një pasuri e jashtëzakonshme dhe, siç duket unikale, e artit popullor shqiptar  në zonat  Veriore.  Për mungesë mjeteve buxhetore, apo moskujdesi, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që këto varreza  duhet të trajtohen ndryshe nga institucionet përkatëse komunale dhe shtetërore.

Zyrtarët komunalë të Tuzit  dhe të Podgoricës do të ishte mirë  të ndërmarrin  ndonjë veprim konkret dhe serioz në lidhje me këtë çështje. Kjo në radhë të parë është obligim qytetar dhe kombëtar. Me ruajten dhe mirëmbajtjen  e varrezave  ne ruajmë traditën tonë,  historinë e civilizimin tonë si popull me vjetërsi mijëvjeçare evropiane.

Varrezat janë identiteti ynë, prandaj  gjithësesi duhet t’i ruajmë, t’i mbrojmë  dhe të përkujdesemi  për to në mënyrë instituciomnale  edhe më shumë e më fortë se deri më sot. Nëse veprojmë kështu do të tregojmë një nivel qytetërimi  më të lartë.

Edhe nëse institucionet vendore  nuk ndërmarrin një veprim konkret dhe serioz në lidhje me këtë çështje, sigurisht se do të ketë persona të vullnetit të mirë, sikurse në të kaluarën, që të bëjnë sadopak në mënyrë që varrezat e shqiptarëve në Malësi të mos mbeten krejtesisht jetim dhe të lihen në gjendje të keqe.

 

By admini