Kohë më parë për nderë të dhjetëvjetorit të PASCH-Iniciative: „Schule: Partner der Zukunft“- Shkollat: Partnere të se ardhmes, u organizua një konkurs fotografish me temën „ Gjurmët gjermane në Mal të Zi“.

Siç mësohet nga mësimdhënësit e shkollës “ Bedri Elezaga” në Katërkollë nxënësi i klasës së nëntë Mark Shkreli u paraqit me një fotografi, me të cilën zuri vendin e tretë.

Në kuadër të festivalit “Ditët gjermane ne Podgoricë” u bë ekspozita e fotografive si dhe ndarja e çmimeve për tre vendet e para.

Prezentimi i nxënësve shembullorë në faqet e Ulqini Online është si pjesë e projektit ”Të lexojmë shqip” përkrahur nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi.

By admini