Komuna e Ulqinit fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në vazhdimin e Debatit publik për draf-propozimin e Studimit për mbrojtjen e Kripores së Ulqinit dhe Propozim-vendimit për shpalljen e Kripores së Ulqinit mjedis i mbrojtur natyrorë, më datën 31.01.2019, ora 18:00, në sallën e Kuvendit Komunal të Ulqinit.

Në debat publik do të marr pjesë Andrej Sovinc – udhëheqësi i ekipit të eskpertëve të cilët kanë punuar në përgatitjen e Studimit.

Material në fjalë mund të shkarkohet nga linku

http://www.ul-gov.me/Javne-rasprave-i-objave/4220/Javna-rasprava-Nacrt-Studije-zastite-za-podrucje.shtml

By admini