Foto: B. Seferi, fb

Reagimi i kabinetit të kryetarit të Komunës së Ulqinit rreth çështjes së mbylljes së grykëderdhjes  së djathtë të lumit Buna.

Reagimin e plot mund a lexoni më poshtë.

 

Gjatë ditës së djeshme, duke iu falenderuar  lirisë  së shtypit, ku sejcilit i jepet mundësia  që për cdo temë  të japë mendimin e tij, pavarësisht kompetencave dhe  aftësive  profesionale, në  publik  qarkulluan  disa lajme lidhur  me mbylljen  e grykëderdhjes  së djathtë të Bunës.

Dikush nga padija, dikush  për  shkak të pikëve politike  tentoi  që të hedhë një  pjesë të  përgjegjësisë  për  këtë  problem në Komunën e Ulqinit. 

 

Mendojmë  se  nuk ka qytetar në Ulqin, që nuk e din  që Lumi Buna, i tërë shtati  i saj  Ujdhesa Ada i përkasin  zonës  së të mirave  detare, ku komuna e Ulqinit, fatkeqesisht  nuk ka  kurrfarë kompetencash  mbi këtë territor.

 

Edhe përkundrejtë kësaj  menjëherë pas njoftimit që ky problem po përkeqësohet, gojarisht  dhe me shkrim  kemi  njoftuar  institucionet kompetente  të Malit të Zi – Drejtorinë  për ujra  dhe Ndërmarrjen  publike  për të mirat detare. Gjatë javës së shkuar  me institucionet e përmendura, kemi  ranë dakort për aktivitete  konkrete, respektivisht  angazhimin e meqinerisë së nevojshme që do të  punojnë në  normalizimin   gradualisht të  situatës.

 

Drejtoria për ujra  gjatë  vitit 2014 ka publikuar thirjen  publike  për  zgjedhjen e  firmës e  cila  do të mënjanojë  dhe do të  grumbullojë  materialin  nga  pjesa e djathtë  e Lumit Buna, por, fatkeqesisht  nuk u paraqit askush. 

 

Komuna e Ulqinit  gjatë  zhvillimit të punimeve por edhe  në të ardhmen  do të ofrojë  të gjithë ndihmën e  duhur për  zgjidhjen e këtij  problemi, por për  shkak të ligjit i cili kufizon kompetencat, nuk duhet  pritur  nga ne  që të jemi  bartës së këtij  aktiviteti.

 

Dëshirojmë  të  bindim  qytetarët e Ulqinit dhe Malit të Zi  që komuna e Ulqinit  dhe organet  shtetërore  të Malit të Zi, do të ndërmarrin  të gjitha  masat e duhura  dhe do të  ruajnë  Lumin Buna dhe Ujdhesësn e Adës  dhe nuk do të  lejojmë   dëmtimin e  njërës  nga  resurset më të  njohur të  këtij lokaliteti.

 

KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS

By admini