Komuna hap tenderin  për rregullimin e Zonës që çon për në Ranë.

Në bashkëpunim me Agjencionin  për ndërtim dhe  zhvillim kjo hapsirë do të ketë një pamje krejtësisht tjetër, mësohet nga Komuna e Ulqinit.

Hapsira publike që  do të jetë në  shërbim të qytetarëve  parasheh rregullimin e  trotuarit  me beton të stampuar, ndriçim led, gjelberim , ulëse, koshat  e mbreturinave  dhe sanimi i  pjesëve  të dëmtuara për të gjithë hapsirën.

By admini