Ulqini me pagat më të ulta në Mal të Zi

Paga mesatare pa taksa dhe kontribute për muajin korrik në Mal të Zi, ka qenë 516 €.

Sa i përket pagave sipas komunave, pagat më të larta i kanë të punësuarit në territorin e komunës së Tivatit 613 uro, kurse më të voglën e kanë të punësuarit në komunën e Ulqin me 421 €, këto janë shifrat e në bazë tëë analizave mujore të lëshuar nga MONSTAT.

Edhe para 4 viteve qyteti i Ulqinit ishte me pagen mesatare me të ulët në nivel të të të gjitha qyteteve në Mal të Zi.