Daily Archives: June 16, 2020

  • Risitë për regjistrim në shkollat e mesme

    Në Mal të Zi sot është shpallur konkursi për regjistrim në shkolla të mesme përmes të cilit nxënësit do të kenë mundësi të zgjedhin drejtimet që ofrojnë shkollat e mesem përkatëse. Fletëparaqitjet për regjistrim do të mund të dorëzohen prej me 29 qershor deri me 3 korrik, kurse risi është se regjistrimi plotësisht do të […]


  • Prej të premtes kriteriume të reja për hapjen e kufijve

    Politika e hapjes së kufijve do të plotësohet me kriteriume të reja të cila do ti propozojë Instituti për Shëndetin Publik me qëllim që të mundësohet hyrja në Mal të Zi e nënshtetasve të huaj të cilët nuk bartin rrezik të lartë epidemiologjik, është vendosur në Trupin Koordinues Nacional për sëmundjet ngjitëse. Siç është kumtuar […]