Mirsad Rexha

Nga Gjekë Gjonaj

 Në shumë fshatra të Anës së Malit mbarështimi i deleve si biznes  është lënë pas dore viteve të fundit. Për fat të mirë ende ka  fermer, edhe pse  në numër të vogël, të cilët   jetojnë nga blegtoria e bujqësia. I tillë është edhe Mirsad Rexha , 44 vjeç  me familje  nga fshati Kllezën Naltë i Anës së Malit, Komuna e Ulqinit.

Kllezna është një vendbanim malor  që ndodhet 12 kilometra larg qytetit të Ulqinit. Kushtet  natyrore të këtij fshati  me kullosa  dhe me fusha pjellore (livadhe)  mundësojnë  zhvillimin e blegtorisë dhe bujqësisë. Banorët e këtij fshati në të kaluarën  kryesisht merreshin me blegtori  e bujqësi.

Historia e tij e biznesit

Mirsad Rexha  i donte kafshët  që i vogël, ndaj ishte e logjikshme  që ai të mos hiqte  dorë nga  dashuria e tij. Historinë e tij të biznesit    e filloi para më se dy dekadash, pas përfundimit të shkollës fillore dhe të mesme. Prej atëhere, kur u krijuan kushtet, pra kur u bashkuan dashuria  dhe dëshira  për t’u marrë me blegtori, mori një vendim të prerë. Ishte një lloj konfirmimi i punës së tij. Filloi të shtojë  numrin e deleve, e më vonë edhe të bagëtive të tjera të ima dhe të trasha dhe kështu ia plotësoi  vetes dëshirën për të bërë këtë punë.

 Vazhdim i traditës familjare

Mirsad Rexha  e trashëgoi dashurinë e tij për mbarështimin e dhenve  nga gjyshi dhe babai i tij. Kjo veprimtari  për familjen Rexha është përcjell  nga brezi në brez , si një lloj tradite  dhe tani  këtë profesion biznesi e ushtron me shumë dashuri, vëmendje e kujdes Mirsadi, bashkëshortja e tij Suada, me ndihmën edhe të fëmijëve të tyre, djemve Merdijanit, 17 vjeç , Merdinit 8 vjeç dhe vajzës Merdinës 11 vjeç.

Ky fermer i ri,  por i sukseshëm  me përvojë më se 25 vjeçare, i cili  jeton nga produktet blegtorale dhe bujqësore, nga viti në vit e shtoi  tufën e bagëtive pasi u bind  se delet , dhitë dhe lopët nuk janë shumë kërkuese dhe se kjo veprimtari nuk është  tepër e  vështirë nëse ke vullnet për të . Siç tregon Mirsadi,  fermeri më i madh jo vetëm i këtij fshati, por ndoshta edhe i krejt zonës së Anës së Malit,  kur mbarështimi  i dhenve është në gjenet, ato bëhen shpejt kafshë të preferuara.

“Pasi i doja shumë kafshët , edhe pse e dija se puna për kujdesjen dhe kultivimin e tyre nuk është  lehtë, por as shumë e vështirë nëse ke vullnet dhe dëshirë për këtë veprimtari, vendosa të shtoj numrin e  kopesë sime. Aktualisht kam aktualisht ka mbi 180 krerë  dele, 30  krerë të dhive , dhe  afro 40 krerë bagëtish të trasha në mesin e të cilave edhe kuaj, të cilët i mbaj më shumë për qef se sa për punë. Unë dhe bashkëshortja ime kemi vendosur  të mbartështojmë  delet, dhitë dhe lopët autoktone ( vendase) , të cilat janë një recetë e provuar për sukses në këtë fshat”, thotë Mirsadi. Siç pohon ai kur mbarështimi  i dhenve është në gjenet, ato bëhen shpejt kafshë të preferuara.

Tufën e tij e kullotë në Kllezën dhe në Mal të Birsë

Për shumë blegtorë mungesa e kullotave paraqet problem serioz, por jo edhe për Mirsadin. Ai sqaron se tufën e tij e kullotë gjatë gjithë vitit në Kllezën dhe në Mal të Brisë.

“ Pjesën më të madhe të vitit  kopenë time të dhenve e kullosë në Mal të Brisë, në pronat e Pero dhe Gjuro Vukçeviq, të cilat gjithëherë i shfrytëzoj falas, ndërsa unë  ua mirëmbaj atyre pronat dhe përkujdesem për to.  Tre-katër muajt e vitit tufën time e  kullosë në fushat (livadhet ) e Klleznës Poshtë”,

 shpjegon Mirsadi.

Shitja e produkteve blegtorale  e siguruar në prag të shtëpisë

Produktet kryesore të fermës së  dhenve të familjes Rexha janë qumështi, djathi dhe mishi.  Për këtë blegtor fisnik  kanë dëgjuar në pjesët më të largëta të Komunës së Ulqinit dhe Tivarit, kështu që ai nuk ka nevojë të kërkojë klientë, ata vijnë tek ai.   Shitjen e deleve dhe deshve për mish  familja  Rexha e  bënë  kryesisht për kurbana, por ajo  shet  edhe qengjat, edhat dhe viçat. Cilësia e mishit është e mirë, thotë  Mirsadi, sikurse edhe produkteve të tjera bujqësore organike  që ai prodhon.

Qumështi i dhisë më i shëndetshmi

Të gjitha produktet blegtorale të Mirsad Rexhës janë  organike dhe cilësore. Por, qumështi i dhisë  është më i shëndetshmi, gjë të cilën  e dëshmon edhe kërkesa e tij në treg  që është gjithnjë në shitje.  Ky, shton Mirsadi,  është një produkt i shëndetdshëm të cilin konsumatorët po e kërkojnë gjithnjë e më shumë, për shkak se përfitimet e tij janë  shumë  të  mëdha për shkak  se përmban vitamina të grupeve ndryshme  të cilat në përgjithësi  kanë efekt të dobishëm  për trupin e njeriut.

Kriza botërore reflektohet edhe në  blegtori  e bujqësi

Kriza globale po prekë ngadalë   të gjitha aspektet e jetës. Pra radha i erdhi edhe blegtorisë (bariut). Ndryshe nga viti i kaluar,çdo gjë është bërë më shtrenjtë për bagëtinë dhe atë dyfish. Kjo ka ndikuar edhe në rritjen e çmimit të produkteve blegtorale. Mirëpo, unë deri mnë tani  klientëve të mi ende  ju kam shitur  produketet e mia me çmime të mëparshme. Mirëpo, në të ardhmen do të jem i detyruar të përcjell  çmimet e tregut.

Kush dëshiron të punojë mund të jetojë nga blegtoria

Në pyetjen tonë se  një familje e cila dëshiron të merret me këtë biznes a  mund të fitojë para dhe të jetojë nga blegtoria  Mirsad Rexha përgjigjet  pozitivisht. “ Kush do të punojë me përkushtim dhe me vullnet në sektorin e blegtorisë, pavarësisht rrrethanave, kushteve dhe vështirësive  reale  me të cilat  patjetër  do të përballet  çdo blegtor mund të jetohet  nga ky kjo degë ekonomike. Por, për fat të keq gjithnjë e më pak ka të rinj anamalas  të interesuar  për këtë biznes (veprimtari)  pothuaj në zhdukje.  Siç thotë fjala,  askush   nuk do të marrë më shkopin  e çobanit  dhe të ndjekë bagëtinë, as do të merret me blegtori.

Shembull i një fermeri të ri punëtor  i cili i mbeti besnik  jetës idilike të  fshatit

Të shtojmë se Mirsad Rexha përveçse është blegtor i dalluar njëherazi është edhe bujk i suksesshëm dhe punëtor i zellshëm e i papërtueshëm. Kultivon produkte të ndryshme bujqësore dhe posedon makinerinë e nevojshme bujqësore. Është shfrytëzues i subvencioneve të Ministrisë së Bujqësisë dhe  shembull i një  kryefamiljari të ri shumë punëtor e mikpritës, i cili i mbeti besnik jetës idilike të  fshatit, natyrës virgjër, ajrit të pastër, burimeve të freskëta të ujit e pasurive të tjera natzrore  që ofron lokaliteti i Klleznës me rrethinat e tij. 

By admini