CEDEM, Qednra pëpr demokraci dhe të drejta të njëriut, ka paraqitur sot rezultatet e një hulumtimi të opinionit publik politik në Mal të Zi.

Ky  hulumtim është realizuar në periudhën kohore prej 26 nëntorit deri me 8 dhejtor 2018.

Partitë shqiptare që janë të pasqyruara në këtë hulumtim janë vetëm Alterantiva Shqiptare dhe Forca. Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se ASH ka një rritje të përkrahjes prej 0,2% sa ka pasur në mars të këtij viti në 2,3% sa ka tani.

E kundërta ndodh me Forcën sipa këtij sondazhi. Ajo ka pësuar rënie prej 2,4% sa ka pasur në mars të këtij viti në 0,1%.

Partitë tjera shqiptare nuk janë fare të paraqitura në këtë hulumtim.

By admini