Shkruan Halil Dali Truma, trajner futbolli

ULQINI DUHET TË JET QYTET I SPORTIT

Të gjithë ato që e duan sportin e sidomos ata që jetën e tyre ja kanë kushtuar sportit në qytetin tonë, jetojnë me shpresën se sporti edhe tek ne do të arrijë aty ku edhe duhet të jetë. Nëse bëjmë një krahasim me vitet e kaluara normalisht shifet një përparim por gjithmonë mundet edhe duhet të jet më mirë.

Është koha dhe momenti i duhur që të formohet sekretarijati për sport që pa dyshim do të jetë shtylla kryesore e zhvillimit të sportit në qytetin tonë. Pas themelimit të Sekretariatit për sport dhe sigurimit të financave stabile, në klubet që financohen nga komuna stërvitja duhet të jet falas se vetëm kështu duhet dhe mundemi të kemi numrin më të madhë të fëmijëve që merren me sport.

Institucionet komunale kursesi nuk duhet të lejojnë që talentët tanë për shkak të problemeve financiare të prindrërit e tyre të jenë të detyruar ti largojnë nga sporti vetëm dhe vetëm se nuk munden të pagojn anëtarsin mujore.

Duhet të kemi planin afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë sepse vetëm kështu mundë të sigurojmë financa stabile për klubet tona. Nuk duhet të lejojmë që çdo gjë të na mvaret nga politika. Nuk kemi pse për çdo organizim të lusim politikën a do të na përkrah dhe pse ne duhet atyre për ti dëshmuar se sa jemi të rëndësishëm për shoqëri.

POLITIKA DUHET TË JET NË SHËRBIM TË SPORTIT DHE JO SPORTI NË SHËRBIM TË POLITIKËS !!

By admini