azil-per-kafeshet-ulqinKa perfunduar dhe është vënë në funksion objekti I azilit të qenjve I finansuar nga Komuna e Ulqinit.

Fjala është për një objekt ku do të grumbullohen qenjt e lënë në mëshirë të fatit dhe që jo rrallë here kanë sjellë në pikëpzetje sigurinë e qytetarëve.

Ne bazë të vendimit Komunal, sherbimet kompetente do të marrim masat e nevojshme që të rregullohet kjo çeshtje qe kohën e fundit ishte tejet problematike, mësohet nga kabineti i kryetarit të Komunës së Ulqinit.

Vënia në funksion e azilit të qenjve, njëherin bën dhe uljen e rrezikut të përhapjes së sëmundjeve dhe infeksioneve të ndryshme.

Procesi i trajtimit nis me grumbullimin e qenjve, vaksinimin dhe sterilizimin e tyre.

Çdo gjë bëhet konform standarteve dhe në mbikqzrjen e mjekut veterinar.

By admini