Shkollat fillore  “Bedri Elezaga“ në Katërkollë

Shkollat fillore  “Bedri Elezaga“ në Katërkollë ka hapur konkurs për pranim të disa punëtorëve të rinj të profleve të ndryshëm. Konkurset do të jenë të hapur 15 nga dita e shpalljes.

Pedagog/psikolog, mësues i ciklit të ultë, profesor i matematikes, profesor i Gjuhës malazeze etj, janë vetëm disa profile që kërkohen.

Për më shumë informacion dhe hollësi rreth profileve që kërkohen klikoni më poshtë ku mund të gjeni edhe disa konkurse tjera që nuk i përkasin shkollës në fjalë.

http://www.zzzcg.me/page/1/?s&location=ulcinj&ptype=job_listing&latitude&longitude&full_address&north_east_lng&south_west_lng&north_east_lat&south_west_lat&radius=5

By admini