Nga Gjekë Gjonaj

Në konferencën e djeshme për media, Organizata Joqeveritare “Horizonti i Ri” promovoi publikimin dygjuhësh “Të kuptojmë ndërkulturën” në Ulqin dhe me këtë e përfundoi projektin “Komunikimi ndërkulturor i të rinjve: Sfidat dhe mundësitë” të cilin e zbatuan gjatë 8 muajve të fundit me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë, të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave të Malit të Zi.

Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate joqeveritare të suksesshme, Nazif Veliqi, tha se prania evidente e distancës etnike në Mal të Zi, e vërejtur në shumë anketa të viteve të fundit, e detyron shoqërinë, e veçanërisht sektorin civil, të veprojë pandërprerë për ta shtypur atë.

“Në këtë drejtim, OJQ ‘Horizonti i Ri’ e lansoi këtë projekt me qëllim të promovimit të bashkëpunimit ndërkulturor në shoqërinë tonë, me qëllim të zvogëlimit të distancës etnike dhe praktikimit të ndërrkulturalizmit në jetën e përditshme për të krijuar një mjedis të sigurt, tolerant dhe kreativ në komuniteti, në raport me dallimet Pra, qëllimi i këtij projekti është që të edukojë të rinjtë nga Ulqini për ndërkulturalizmin dhe t’i fuqizojë ata që të promovojnë kulturën e tolerancës, respektimit të diversitetit dhe respektimit të të drejtave të njeriut”, theksoi Veliqi.

Ky projekt u përkrah edhe nga përfaqësues të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave të Malit të Zi. Sekretari shtetëror në Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve të Malit të Zi, Astrit Hoxha, tha se ministria do të mbështesë fuqishëm çdo projekt që trajton temën e ndërkulturalizmit sepse, siç tha ai, çdo vlerë e shkëmbimit të kulturave mes të rinjve rritet. përparimin e shoqërisë sonë.

Drejtoresha e Drejtorisë për Ndërkkulturalizëm në këtë Ministri, Ludmila Popoviq, tha se përmes këtyre dhe projekteve të ngjashme që promovojnë dialogun ndërkulturor, respektimin e diversitetit, bashkëjetesës dhe solidaritetit, dëshirojmë t’u mundësojmë brezave të ardhshëm, veçanërisht të rinjve, të ngrihen përmes programeve kulturore. , përmes inovacionit dhe atij synimi të lartë, që brezat e rinj të kontribuojnë për qytetin, rajonin dhe Malin e Zi.

Amra Demiri, Radomir Petriq dhe  Mustafa Canka folën për përvojën e tyre si pjesëmarrëse dhe bashkëpunëtorë të projektit.

Në kuadër të këtij projekti është shtypur dhe promovuar një botim dygjuhësh në formën e një udhërrëfyesi ndërkulturor me synimin për të kontribuar në zhvillimin e konceptit qytetar të shoqërisë sonë, në të cilin vlera kulturore, etnike, gjuhësore dhe çdo llojllojshmëri tjetër konsiderohen. dhe qytetarët e të cilit fitojnë dhe zhvillojnë kompetenca ndërkulturore përmes edukimit.

By admini