Articles Posted in the " shkolla fillore " Category
  • POLITIZIMI I ARSIMIT DUKURI ME PASOJA TË MËDHA SHOQËRORE

    Diskursi social Ndonëse  jemi  në pluralizëm të gjithë jemi dëshmitar se  centralizimi i  pushtetit është  identik si në kohën e  monizmit, që dëshmohet me emërimin përkatësisht zgjedhjen e kuadrave udhëheqëse në institucionet e ndryshme shtetërore në arsim që është në kundërshtim me normat demokratike sepse nuk zgjidhën kuadrat më të përgatitura dhe me autoritet shoqëror, […]