Articles Posted in the " or ulqin " Category

  • Sot në Ulqin ka 31 326 mysafirë të regjistruar

    GJITHSEJ TË VENDIT TË HUAJ GJITHSEJ     INDEX 17/16    HOTELE         490      3.283     3.773       102 KAMPE         52        241      293       101 PUSHIMORE           /         41          41        / AKOMODIMI PRIVAT       806     26.413     27.219       101 GJITHSEJ       1.348    29.978     31.326       […]