Articles Posted in the " milazim mustafa " Category

  • Komuna: Aksion kundër reklamuesve pa leje në Ulqin

    LAJMËRIM PËR PERSONAT JURIDIK DHE FIZIK TË CILËT KANË VENDOSUR REKLAMAT-PANOT PA LEJE TË ORGANIT KOMPETENT Në bazë të nenit 87 paragrafi 1 i Ligjit mbi procedurën administrative (“Fl.zyr. e M.Z. me nr. 7/17) lajmërojmë personat juridik dhe fizik të cilët kanë vu reklamat-panot, pa leje të organit kompetent, në vendet të cilat janë paraparë […]