Articles Posted in the " loro nrekiq " Category

  • Nrekiq Forcës: “Kujdes se si silleni”

      Mbledhja e fundit e Kuvendit të Ulqinit u karakterizua me mosmarrëvshje në mes partnerëve kryesor të koalcionit qeverisës në Ulqin, Forcës dhe DPS-it. E gjitha kjo erdhi vetëm një ditë pas vizitës së kryeministrit të Malit të Zi Dushko Markoviq në Ulqin i cili deklaroi së marrdhënjet në mes partnerëve të koalicionit këtu janë […]