Articles Posted in the " Horizonti I Ri " Category

 • NDËRTIMI I PAQES – PRIORITET PËR KOMUNITETIN TIM

  OJQ Horizonti i Ri, në partneritet me Organizatën Turistike të Ulqinit dhe Bibliotekën e Qytetit, shpallin THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në projektin “NDËRTIMI I PAQES – PRIORITET PËR KOMUNITETIN TIM”.Synimi kryesor i projektit është të fuqizojë dialogun ndërkulturor dhe të promovojë paqen dhe mirëkuptimin midis të rinjve në Ulqin dhe më gjerë. Aktivitetet kryesore të […]


 • “PARAJA PUBLIKE PËR TË MIRËN PUBLIKE”

  Në kuadër të programit të promovimit të parimeve të Reformës së Administratës Publike në Malin e Zi, Horizonti i Ri fillon realizimin e projektit me titull “Paraja publike për të mirën publike”. Projekti, në mënyrë specifike, tenton të nxisë pjesëmarrjen më të madhe të shoqërisë civile dhe mediave në rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë së shpenzimit të […]


 • AKTIVISTËT RINORË TË ULQINIT I DORËZOJNË INICIATIVË VETËQEVERISJES LOKALE

    Aktivistët rinorë nga Ulqini, sot, në sportelet e Komunës së Ulqinit dorëzuan Iniciativën për hartimin e Planit Lokal të Veprimit Rinor dhe planifikimin e “buxhetit për të rinj” për vitin 2019. Ata u pritën në një takim të veçantë nga Kryetari i Komunës z. Loro Nrekiq dhe bashkëpunëtorët e tij. Në këtë takim aktivistët rinorë i […]


 • KËNDI PËR TË RINJ NË ULQIN: PROGRAM TRAJNIMI PËR LIDERË RINIE

    OJQ Horizonti i Ri dhe Biblioteka e Qytetit shpallin thirrje publike për të rinjtë e Ulqinit, për pjesëmarrje në programin trajnues për liderë rinorë. Synimi i këtij programi është që t’u mundësohet të rinjve, njerëzve të talentuar dhe ambiciozë, t’i avancojnë dhe t’i përsosin shkathtësitë dhe kreativitetin e tyre, si dhe t’i forcojnë aftësitë […]


 • “VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE dhe PJESËMARRJA QYTETARE”

  OJQ “Horizonti i Ri” filloi realizimin e projektit me titull “VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE dhe PJESËMARRJA QYTETARE”. Projekti ka për qëllim monitorimin e punës së organeve të vetëqeverisjes lokale të Komunës së Ulqinit, përmes vëzhgimit të zbatimit të parimit të përgjegjshmërisë, si dhe fuqizimin e kapaciteteve të OJQ-ve dhe mediave lokale për përkrahjen e Reformës së […]


 • “Financimi i OJQ-ve nga buxheti i vetëqeverisjes lokale”

  Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare (CRNVO) organizon diskutim publik në temën “Financimi i OJQ-ve nga buxheti i vetëqeverisjes lokale”. Qëllimi i këtij aktiviteti është diskutimi për financimin e projekteve të OJQ-ve nga buxhetet e komunave, nga këndi i përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe vetëqeverisjes lokale. Përmes këtij diskutimi do të mësojmë se në çfarë […]